depth of field photography of brown tree logsPhoto by Khari Hayden on "https://www.pexels.com

In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen. Dat is vergelijkbaar met 1,5 keer de oppervlakte van Den Haag. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af. Een groter deel van Nederland is nu bebouwd gebied. Dit blijkt uit de Natuurlijk kapitaalrekeningen van het CBS.

De hoeveelheid bebouwd gebied – grond voor wonen, industrie en infrastructuur – is met 277 vierkante kilometer toegenomen (3,4 procent). Deze toename is ten koste gegaan van de oppervlakte van natuurlijke en agrarische ecosystemen. De afname van agrarisch gebied was in vierkante kilometers (178) groter dan de afname van de natuur- en bosgebieden, maar relatief gezien kleiner (0,9 procent vergeleken met 2,5 procent).

Natuur- en bosgebieden veranderden vooral in bebouwd en agrarisch gebied. Er ontstond echter ook nieuw natuur- en bosgebied vanuit voornamelijk agrarisch gebied. Per saldo is meer natuur- en bosgebied veranderd in bebouwd en agrarisch gebied dan andersom.BebouwdAgrarischNatuurWater-300-200-1000100200300

Nettoverandering ecosystemen, 2013-2022km2

 Verandering (km2)
Bebouwd277
Agrarisch-178
Natuur-158
Water60

Binnen de natuur- en bosgebieden is de oppervlakte van natuurlijk grasland het meest afgenomen met 131 vierkante kilometer, gevolgd door bosgebieden (-36 vierkante kilometer) en duin- en kustgebieden (-21 vierkante kilometer). Zowel heide- en stuifzandgebieden als moeras- en veengebieden namen en bosgebied toe tussen 2013 en 2022. daarentegen toe met 15 vierkante kilometer.

Natuur het meest afgenomen in Zuid-Holland

Gelderland heeft de meeste natuur

In 2022 had Gelderland de grootste oppervlakte natuur- en bosgebied. Relatief gezien had Overijssel het grootste agrarische gebied en Zuid-Holland het grootste bebouwde gebied. Fryslân had het grootste areaal water, mede doordat een groot deel van de Waddenzee binnen de Friese provinciegrenzen valt.GelderlandDrentheLimburgNoord-BrabantUtrechtOverijsselNederlandFlevolandZuid-HollandNoord-HollandFryslânZeelandGroningen020406080100

Ecosysteemtypen per provincie, 2022

 Natuur (%)Water (%)Agrarisch (%)Bebouwd (%)
Gelderland26,33,647,123,0
Drenthe24,71,457,316,5
Limburg22,42,745,829,1
Noord-Brabant21,43,547,627,5
Utrecht18,25,447,129,3
Overijssel18,03,158,520,3
Nederland15,619,045,220,3
Flevoland10,541,337,210,9
Zuid-Holland10,218,736,834,4
Noord-Holland9,735,032,622,7
Fryslân9,142,040,18,8
Zeeland7,938,841,511,9
Groningen7,521,357,114,1

Bijna de helft van Nederland is agrarisch gebied

In 2022 was ruim 45 procent van de oppervlakte van Nederland agrarisch gebied. Nederland bestaat voor ruim een kwart (10,7 duizend vierkante kilometer) uit akker- en tuinbouwgebied. Natuur- en bosgebied is de kleinste hoofdgroep met bijna 16 procent van de landoppervlakte. Hierbinnen zijn bosgebieden de meest voorkomende natuurgebieden. Bebouwde gebieden besloegen in 2022 meer dan 20 procent van de totale oppervlakte van Nederland.Ecosysteemtypen, 2022BebouwdBebouwdBebouwd gebiedBebouwd gebiedStedelijkgroenenrecreatieStedelijkgroenenrecreatieAgrarischAgrarischAkker- en tuinbouwgebiedAkker- en tuinbouwgebiedAgrarisch graslandAgrarisch graslandNatuurNatuurNatuurlijk graslandNatuurlijk graslandBosgebiedenBosgebiedenHeideenstuif-zandHeideenstuif-zandMoerasenveen-gebiedMoerasenveen-gebiedDuin-enkust-gebiedDuin-enkust-gebiedWaterWaterMarienMarienMeren en rivierenMeren en rivieren

■ Bebouwd gebied: 7,011 duizend km2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *