Streekomroep VoorstVeluwezoom heeft een nieuw bestuur

Het huidige bestuur heeft haar taken overgedragen aan een nieuw (interim)-bestuur. Drie van de vier leden treden hiermee vervroegd af, omstreeks 31 december 2023. De penningmeester van Veluwezoom zal zijn termijn tot medio maart uitdienen om de financiën zorgvuldig over te dragen. De afgelopen maanden heeft het bestuur getracht een nieuw bestuur te vinden binnen de gemeenten Voorst en Brummen, dit heeft niet tot resultaat geleid. Hierom hebben overleggen plaatsgevonden met onze samenwerkingspartner, RTV794. Uit die overleggen is gekomen dat het bestuur van de stichtingen achter VoorstVeluwezoom (Lokale Omroep Voorst en RTV Veluwezoom) per 1 januari 2024 voortgezet zal worden door een interim-bestuur met bestuurders vanuit onze samenwerkingspartner, RTV794. Hierin neemt Gert Foekens zitting als interim voorzitter.

Het huidige bestuur heeft in de voorbije jaren focus gehad op het stabiliseren van de interne situatie van de omroep en het opzetten van een bredere samenwerking in de regio. Nu deze situatie stabiel is, het aantal nieuwe medewerkers weer groeit en de nieuwsvoorziening uitgebreid wordt, is het tijd voor een frisse blik op de toekomst. Vanuit de overheid en de NLPO ligt de wens cq. opdracht om van 230 lokale naar 80 streekomroepen toe te werken. Om deze reden zijn de omroepen Voorst en Veluwezoom ruim drie jaar geleden intensief samen gaan werken met gezamenlijke uitingen, media, bestuur en studio. In het verlengde daarvan is een samenwerking opgezet met RTV794, de omroep in gemeenten Epe en Heerde. Deze samenwerking bevalt tot dusver goed en heeft o.a. geleid tot een stabiele basis voor het uitzenden van televisie (denk aan raadsvergaderingen en fora), maar ook tot het intensiveren van de nieuwsvoorziening.

De samenwerking met RTV794 zal in de toekomst verder versterkt en uitgebreid worden. We hebben allemaal te maken met een chronisch tekort aan vrijwilligers. Daarom ligt er de wens om meer inhoud voor radio en televisie met elkaar uit te wisselen. In het verlengde van deze samenwerking ligt dan ook de vraag aan het bestuur van RTV794 om een rol te nemen in het interim-bestuur van VoorstVeluwezoom.

We beseffen ons dat het bestuur van de lokale omroep hiermee wat verder van de lokale partijen af komt te staan. Het interim-bestuur heeft toegezegd toe te werken naar een structurele oplossing, waarin aandacht is voor zowel de samenwerking in groter verband met RTV 794, maar vooral ook voor het behoud van de lokale binding met gemeenten Brummen en Voorst. Daarbij is door huidige bestuurders aangegeven op de achtergrond nauw betrokken te blijven bij het interim-bestuur. Op de achtergrond zullen de komende tijd zaken overgedragen worden aan het interim-bestuur. Verschillende bestuurders zullen in de toekomst nog betrokken blijven als vrijwilliger binnen de omroep.

De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om van VoorstVeluwezoom een stabiel merk te maken. Nu is de uitdaging aan het nieuwe bestuur om dit merk verder uit te bouwen, zodat de lokale nieuwsvoorziening nog sterker wordt. Zowel het aftredend als het interim-bestuur blijven het belang van de lokale omroep voor de lokale samenleving onderschrijven. Mogelijk roept dit bericht vragen op. Voel je vrij om contact op te nemen wanneer dit het geval is.

Met vriendelijke groet,

Harry Peters (voorzitter)

Joey Teekamp (secretaris)

Martin Burgers (penningmeester Lokale omroep Voorst)

Guus Köster (penningmeester RTV Veluwezoom)

Het nieuwe logo per 1-1-2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *